Vítáme Vás na nových stránkách.

Rozšířili jsme naše služby o další činnosti související s vodou. Tím Vám můžeme vyřešit vše, co souvisí s vodou.

VODA ODPADNÍ:

Domácí čistírny odpadních vod na klíč

Septiky s biofiltrem na klíč

Realizace kanalizačních přípojek.

Výstavba a servis kanalizačních čerpacích stanic.

Servis všech druhů čistíren odpadních vod

VODA DEŠŤOVÁ:

Retenční nádrže na dešťovou vodu

Vyřízení dotace na dešťovku.

Úpravny dešťové vody pro zpětné využití.

DALŠÍ SLUŽBY:

Projekční a inženýrská činnost

Kanalizace, vodoteče, vodní technologie.

Realizace vodovodních přípojek.

ZEMNÍ PRÁCE